Presentation strategy

People sometimes ask me what I believe is the most effective strategy, in order to prepare for a meeting or a presentation.

So here it is: You start with no other agenda, than to be a space of heartfelt gratitude, sincere interest and endless compassion.

This will set aside your own agenda, and everything you do, you do for them – your audience.

Trust me, it will be a great meeting.

Skab fantastiske foredragsøvelser

SKAB FANTASTISKE FOREDRAGSØVELSER

5 vigtige grunde til at have øvelser med i foredraget

 

 1. Ikke alle lærer bedst ved kun at se og lytte. Nogle har en stærk visuel opfattelsesevne, andre er mere audiotive og enkelte opfatter og lærer bedst når de udover lyd og det visuelle også får brugt følesansen. Deres kinestetiske side, er deres primære modtagerapparat. Øvelser giver folk mulighed til at involvere hele kroppen og dermed også flere sanser.
 2. Fysiske øvelser er en god mulighed til at få lidt mere energi i kroppen efter at man har siddet stille. Undervurder aldri effekten af 2 min, hvor man får mulighed til strække benene et øjeblik.
 3. Øvelser kan give dig en naturlig mulighed til at holde en lille pause. Måske til en tiltrængt tissepause, til at kigge i dine notater eller blot et øjeblik hvor du kan nå at tage nogle dybe vejrtrækninger og genfinde din grounding.
 4. Øvelser der involverer andre, er en perfekt mulighed til at få folk til at møde hinanden. Når det gøres på den rigtige måde, vil deltagerne sænke skuldrene og åbne sig for hinanden. En af de største rigdomme i et foredrag er at møde andre fantastiske mennesker. Hvis alle sidder i 60 min og kigger frem mod scenen, vil de måske også gå ud igen,uden at de kommer i kontakt med andre. Øvelser er det bedste middel til at skabe en hjertelig, tryg og åben atmosfære i lokalet. Folk kan til og med huske et dårligt foredrag, som en god oplevelse hvis de har knyttet kontakt med spændende mennesker undervejs!
 5. Øvelser kan give dit publikum store aha moments. Ved gode øvelser giver du deltagerne mulighed til at opleve på kroppen hvad dit budskab kan gøre. Èn ting er at sidde og høre det eller se det på en slide. En helt anden ting er at opleve effekten på kroppen. Øvelser er med til at legemliggøre det du taler om. Mange vil tage det med hjem og bruge øvelsen eller dele af den som en praksis i sin dagligdag. Når en foredragsholder siger at han ikke vil bruge tiden på øvelser, men hellere vil give maksimal værdi, er det fordi han ikke har forstået hvilken enorm værdi øvelser kan have for publikum.

5 tips til gode og effektive øvelser:

 1. Vælg øvelser der er relevante for dit tema.
  Øvelsen understreger, perspektiverer og legemliggør hvad du vil have frem i den aktuelle del af dit foredrag. Hver eneste øvelse må laves med en bevidst intention. Som minimum må øvelsen pege i den retning du peger – også om det kun er en såkaldt icebreaker.Øvelsen skal, ligesom en historie eller et eksempel, altid understøtte en pointe eller et budskab i dit foredrag.
 2. Tænk på hvilken tilstand (energi) du ønsker publikum skal have.
  Er det nu du vil have løftet energien i salen eller er det nu du vil have en mindful ro over publikum? Vælg både tidspunktet og hvilken type øvelse du skal lave i forhold til hvilken fysisk eller mental tilstand du ønsker at publikum skal have. En god øvelse på det forkerte tidspunkt, kan ødelægge så meget for dig. En god øvelse på det rigtige tidspunkt kan multiplicere effekten af din formidling med mange gange.
 3. Gør øvelserne til dine egne.
  Hvis du har oplevet en anden speaker og synes hun havde en fantastisk øvelse, kan du få lyst til at bruge den i dit eget foredrag. Det er ikke noget galt i at gøre det. Hun har måske selv lånt af andre. Det du derimod skal gøre, er at reflektere over hvad der skabte effekten. Var det øvelsen i sig selv? Var det måske foredragsholderens evne til at engagere publikum til at deltage helhjertet i øvelsen? Eller var det fordi den var i samsvar og flow med budskabet i foredraget?Uanset svar, bør det første krav være at øvelsen er relevant for det du vil med dit foredrag. Derefter bør du udfordre dig selv til at gøre øvelsen personlig for dig. Selv om du er inspireret af andre, kan du eje øvelsen. Når dit publikum skal gøre den, vil de opleve det som om det er første gang de gør den, også selv om de har gjort den med andre undervisere.
 4. Ønsker du høj energi? Hold folk inde i salen, stående og med musik til.
  Mange foredragsholdere har øvelser hvor man skal dele et eller andet med en sidemand eller i små grupper. Af og til ser jeg folk gå ud af salen fordi man der bedre kan tale stille og rolig sammen. Det er kun en god idé hvis du ønsker at folk skal tale stille sammen. Desuden er det svært at komme i gang igen bagefter fordi man skal ud og hente folk ind igen. Ønsker du en god og høj energi, så skal du holde dem inde.Få dem også til at gøre øvelsen stående i stedet for at de sidder og snakker. Nu har folk strukket på benene og klappet i hænderne og kroppen har dermed fået lidt bedre blodcirkulation for et øjeblik.Spil passende musik til øvelsen. Sørg for at volumet er akkurat lige så højt at man må hæve stemmen, men ikke så højt at det ødelægger muligheden for at tale sammen hvis man bruger lidt stemme. Jeg gør det tit og oplever også tit at folk kommer op til mig og beder mig om at slukke for musikken da de ikke kan høre noget. Jeg smiler til dem og beder dem gå tættere sammen og tale højere. Musikken gør nemlig oftest at de fleste helt automatisk går tættere på hinanden og bruger mere af sin krop når de taler. De bruger tydelig ansigtsmimik og et større kropssprog for at forklare. Det hele skaber masse energi i kroppen og i rummet.Forestil dig at bede folk gå sammen tre og tre og dele sin største passion – og så bliver de siddende rundt omkring i huset og tale lavmælt om det de brænder mest for i livet. Bagefter pusler de passionerede stille tilbage til salen…Denne lille bevidshed omkring hvordan og hvor folk gør sine øvelser, kan gøre en stor forskel for dig.
 5. Brug tid på at FRAME øvelserne
  Mange spørger mig hvordan jeg kan få alle i publikum til at være så helhjertet med i øvelserne. Svaret er at jeg bruger meget mere tid end de allerfleste formidlere på at frame mine øvelser. Det kan du også gøre, og effekten er til tider enorm.For det første må du bruge tid på at frame betydningen og meningen med det du skal gøre. Du skal ikke konkludere oplevelsen endnu, men brug tid på at få folk tunet ind på den oplevelse du skal give dem.
  Den næste som er endnu mere betydningsfuldt, er at du framer hvad de får igen for at gøre den helhjertet. Du taler om det som en invitation til at deltage helhjertet, ikke som et krav. Vis forståelse for at man kan have reservationer, og led dem ind på gevinsten ved at give slip på reservationerne. Selvironi omkring egne tidligere fordomme eller reservationer kan være med til at løsne op.Der er øvelser hvor hensigten er at smide folk direkte ud i den, og så skal du ikke bruge tid på at frame dem. For de allerfleste er tilfællet dog at lidt mere tid på framing af øvelsen, giver meget bedre deltagelse og udbytte.
  Ønsker du en særlig afslutning, som en god high five, en stor applaus eller en kram osv, må du også bruge tid på at inspirere dem til at gøre dette ordentlig.God framing før øvelsen, kan føre til at du laver øvelser som bliver højdepunkter i dit foredrag!

Forvandlende Foredrag, del 2

FORVANDLENDE FOREDRAG 2

Forstå de 6 vigtige faser i dit foredrag

Den første vej: Vidensformidling

Af alle de foredrag som afholdes hver dag, vil det store flertal være vidensformidling. En ekspert formidler sin unikke viden. Jo mere intellektuelt indhold han kan dele i sit foredrag, jo bedre fornemmelse har han. Mange i publikum kan også lide vidensforedrag. Hvem vil ikke lære mere? Ny viden kan give nye perspektiver, og er aldrig negativt. Dog betyder ny viden som bekendt ikke at der nødvendigvis sker så meget nyt i ens virksomhed eller i ens liv.

Hvis man som formidler brænder for at gøre en forskel, vil vidensformidling aldrig være tilstrækkeligt. Det kan endog være frustrerende at se folk drøfte den nye viden, og måske ovenikøbet flotte sig lidt med den, men ikke have interesse af at handle på den i praksis.

Selv om det at fokusere på at give mest mulig ny viden er en ganske almindelig vej, så findes der en også en anden vej. Den anden vej har som mål at den nye viden fører til forandring og forvandling, og formidleren her forstår at det kræver langt mere end blot en vidensdeling.

Den anden vej: Formidling der skaber forvandling.

Alle som kalder sig motivatorer eller inspiratorer har det fælles mål at være en bidragsyder i en proces mod forandring eller forvandling. I mødet er de bevidste om at deres viden kan forvandle, og de er også meget bevidste om at der må et personlig engagement til før noget vil ske. De inspirerer publikum intellektuelt og de engagerer dem emotionelt gennem deres foredrag.

På den anden vej, tages publikum med på en rejse mod noget ukendt, der helt alligevel helt konkret kan forandre deres liv. Denne rejse har fem faser, og den formidler som forstår disse fem faser, vil være den bedste guide og inspirator for sit publikum.

Fase 1: Publikums forventning

Steinar Expert Summit copySå sidder de der, dit publikum. Nogle har ventet i flere dage, andre har ikke nået at tænke så meget på det. Men nu er de klar. Det er dig de venter på. Fælles for dem alle sammen, er at de har en eller anden form for forventning til hvad de skal opleve.

Nogle foredragsholdere bliver nervøse og usikre når de tænker på publikums forventninger til dem. Måske bliver du introduceret af en enthusiastisk konferencier. Hun præsenterer dig med stor begejstring og fortæller publikum at de kan vente både det ene og det andet. Et øjeblik kan du føle presset øge endnu mere. Kan du nå at indfri forventningerne?

I virkeligheden er det ikke publikums forventninger det handler om. Nedenunder deres forventninger ligger der noget andet. Noget der er meget vigtigere for dig. I dette dybere lag hos publikum finder du en længsel, en nød, et behov – noget som man ikke en gang nødvendigvis er bevidst om eller har erkendt som et behov. Vi har det alle sammen. Det er livsområder hvor vi så gerne vil vokse, udvikle os og træde i karakter.

Når du kan se dette, ser du også bagom forventningen. Du ser længere. I det øjeblik sker der noget særligt. Du går fra at skulle lave en performance for at tilfredsstille og imponere publikum, til at blive en der er der for dem på et helt andet plan. Du er seeren som qua din indsigt og efaring er der for at hjælpe dem til at se mere. Deres forventning er ikke et pres mere. Du ser videre.

Måske har de hørt meget om dig. Du er dygtig, du er underholdende, du er inspirerende osv. De har derfor gode forventninger til mødet med dig. Men du overrasker. I mødet med dig får de også et møde med sig selv.

Når du er færdig, er din succes ikke mere at de har fået indfriet forventningerne i mødet med dig, men at de er blevet forvandlet i mødet med sig selv.

Fase 2: Publikums opmærksomhed.

Skal vores foredrag kunne hjælpe nogen til forandring, er vi naturligvis nødt til at have publikums opmærksomhed undervejs. Mange foredragsholderne bruger mange lange minutter til at fortælle om sig selv – af og til er det næsten som om man skal trækkes igennem foredragsholderens resumé før de kommer til sagen. Det er nok fordi man ønsker at bygge troværdighed, men hvad hjælper det hvis publikum mister opmærksomheden?

Venlighed
I den allerførste del af dit foredrag er det to ting som fungerer godt. Det første er at møde publikum med venlighed og glæde. Alle kan lide mennesker der viser naturlig og oprigtig glæde og venlighed.

Vis din begejstring og taknemlighed over at få mulighed til at møde dit publikum og dele dit budskab med dem.

Humor
Mange foredragsholdere bruger en del tid på at indlære jokes, såkaldte icebreakers. Det kan naturligvis bidrage til en god start. John Gray, forfatter af Mænd er fra Mars, Kvinder er fra Venus, er en international topspeaker, og kendt for at at holde foredrag med meget latter og smil. Da jeg spurgte ham om hvad hans hemmelighed var, svarede han:

”Mange speakers forsøger at være sjove på scenen. Jeg har det sjovt på scenen.”

Drama
En anden måde at få opmærksomeden på, kan være den mere dramatiske. Du kommer syngende ind på scenen, går lige i gang med en historie, kaster dem ud i en øvelse osv. De forventer måske en ‘blød’ start, men du tager dem direkte ind i oplevelsen fra første sekund. Denne tilgang vil sikre dig fuld opmærksomhed fra starten af. Din udfordring er så at den også kræver at du kan følge op udover i foredraget, og at du ikke lader dig ryste hvis publikum responderer anderledes end du havde forestillet dig.

Perspektiver betydningen
En anden ting mange bruger for lidt tid på i den første del af sit foredrag, er at perspektivere hvilken betydning foredragets ideer og strategier kan have for publikum. De går bare lige i gang med den nye viden og de nye løsninger. Men hvor der ikke er erkendt et behov for viden og løsninger, er det meningsløst at servere dem. Det bliver som ordsproget siger: at kaste perler for svin. Bortkastet indsats.

Som den ekspert du er, kan du jo se hvilken forskel dine indsigter kan gøre for publikum. Vis dem dette. Perspektiver og aktualiser dit tema for dit publikum. Lige pludselig opstår der en erkendelse af at det kan gøre noget for dem. NU er dine løsninger og strategier ønsket. Værs’go, server dem! Det er en kunst at gøre dette, men når du lykkes, har du dit publikums opmærksomhed.

Fase 3: Publikum får tillid:
Der er ofte mange som taler om det samme emne som du taler om. Du er måske heller ikke den mest profilerede ekspert. Hvorfor skal de lytte og lære af dig?

Her begår mange speakers en kardinalfejl. De presenterer sit CV. De får en slide op på væggen med alt de har gjort og opnået. Men ærligt, er det egentlig noget som giver connection til publikum? Måske er det imponerende, men hvad fortæller det om dig som person?

Som formidler, er din opgave ikke at imponere publikum, men at inspirere dem.

Skal du hjælpe mennesker, handler det både om tillid til din kompetence og tillid til dig som menneske. Her er hvad du kunne vælge at gøre i stedet for at liste op alle dine ‘achievements’.

I stedet for at komme med en lang opremsning af det du har gjort og opnået, skulle du forsøge at finde et vendepunkt i dit liv. En oplevelse hvor du fik et nyt perspektiv – et aha øjeblik – som ændrede din kurs i livet. Et vendepunkt som har haft afgørende påvirkning på dig og som har gjort at du er hvor du er, eller ved hvad du ved i dag. Det vil ofte være meget relevant og inspirerende for dit publikum. De er måske selv ved et valg og et potentielt vendepunkt.

Din historie og dine senere successer kan nu inspirere på en helt anden måde. Lær hvordan du formidler dine signaturhistorier på en medrivende måde, og du vil connecte personligt med dem på et helt nyt niveau. De vil nu mærke dig, dit engagement, din kamp og din sejr. De forstår nu hvorfor du brænder for det du taler om. De forstår også både din kompetence og din indlevelse og evne til at forstå deres situation.

Fase 4: Publikums overgivelse

Nu har du opmærksomhed fra dit publikum. De ser at det er relevant og betydningsfuldt for deres liv. Nu giver det mening for dem. De har også tillid til dig som formidler, ekspert og medmenneske.

På et eller andet tidspunkt i dit foredrag, sker det fantastiske at publikum vælger at åbne sit hjerte helt og overgive sig til det du taler om. Det er ikke nødvendigvis et bevidst valg og øjeblik, men en tilstand af erkendelse kombineret med en åbenhed ovenfor det du siger. De er klar til dine løsninger.

Ære deres intentioner
Vi bør altid møde publikum med et urokkelig positivt udgangspunkt. Det er jo en grund til at de kommet for at høre, og det er vi både bevidste om og taknemlige for. Med den indstilling kan man også ære deres positive intentioner. Det er din lille påmindelse til dem om hvorfor de er der. I stedet for at du taler ned til dem (her-er-hvorfor-du-altid-mislykkes-metoden), er du en ven som opflammer den gnist, den intention, de har i sig.

Herfra er det ikke lang vej til overgivelsen. I det øjeblik, er de endelig klare til forvandling.

Fase 5: Publikums beslutning.

Uanset hvor gode løsninger og strategier vi har og hvor meget publikum overgiver sig til dit budskab, vil de altid møde en gammel uven. Frygten.

”Det er fantastisk, og jeg ser det fungerer. Men jeg er ikke så sikker på om jeg kan gøre det…” Det er naturligvis ikke nok at være begejstret for de nye ideer. Begejstring flytter ikke noget alene. Beslutning er det allerførste virkelige skridt mod forvandling. Det du har delt nu rækker længere end de umiddelbart kan se. Det lyder godt og det virker overbevisende. Med din erfaring ved du at det virker når det omsættes i handling, men dit publikum ved det ikke endnu. De kan foreløbig kun tro det.

Måske har de forsøgt andre strategier, men ikke rigtig fået de resultater de ønsker. Det kan være alverdens grunde til at de ikke har klaret det. Frygten for igen at fejle udfordrer nu deres tro, og tvivlen kommer op i dem. For de fleste mennesker er frygten for at fejle en meget stor frygt. Hvis man fejler er risikoen også stor for at det kan gå ud over ens anseelse hos andre. Uanset om det er en stor omvæltning eller en lille forandring vi står ovenfor, vil tvivlen og frygten ofte stikke hovedet frem. En af formidlerens fornemste opgaver er derfor at hjælpe sit publikum gennem denne frygt.

Ær deres karakter
Som en god formidler, er du også en seer. Ofte har du mere tro på publikum end de selv har. Når du taler til publikum, taler du aldrig ned til dem. Du ærer dit publikums intentioner og karakterstyrke.

Når du ser deres karakter, vil det også være nemmere for dem at genfinde kontakten til sin indre styrke.

Du har også set så mange forunderlige historier hvor nogen mod de menneskelige odds alligevel opnår fantastiske ting. En god ide kan være at dele en sådan inspirerende historie i dit foredrag. Den viser at hvis andre kan, så kan de også. De får dermed en styrket tro på at de faktisk kan få success med den nye viden.

Har du kommet så langt, vil du se at dit publikum er helt klar for at opnå nye resultater gennem dine ideer. Nu skal du blot have den sidste vigtige del med…

Fase 5: Publikum handler

Uden handling, vil der aldrig ske en forvandling. Vi kan ikke holde vores publikum i hånden hele vejen efter foredraget. Men vi kan inspirere til at gøre noget. Kan du formå det, kan dit foredrag i virkeligheden ende med at blive et vendepunkt for dit publikum.

Jeg har set foredragsholdere bruge den sidste del af foredraget på at argumentere hvorfor deres ideer er smarte. Jeg har set foredragsholdere bruge den sidste del på at fortælle om sig selv for at overbevise både publikum og sig selv om at man har noget at have det i.

En meget bedre strategi er at bruge den sidste del på at inspirere publikum til handling. Nu er de jo der at de har gået fra at have en forventning, til at overgive sig og tage en beslutning om at gøre noget ved det. Men hvor mange af os har ikke taget en beslutning og så aldrig fået gjort noget som helst? Kan du få dem til at tage blot et lille skridt i handling, vil de også opleve en lille effekt af det du har talt om. Nu er det ikke blot tro, men erfaring. Det kan være lige præcis det som giver mersmag. Det bliver et vendepunkt og en helt ny start.

Handling skaber forvandling.

En 10 dages handlingsplan på slutningen af et foredrag er det yderst få som vil være klar til at gå i gang med. Et enkelt lille skridt vil ofte være nok efter et foredrag. Oplever de effekten, vil de have mere. De vil købe din bog, komme til dit kursus eller hyre dig som mentor. Hvad er det første lille skridt de kan tage – den første lille handling mod forvandling?

Der er også en tredje vej… (Coming soon)

Vil du lære mere? Læs om seminaret Awaken Your Audience – the Art of Heart Power Speaking

Forberedelse til forvandlende foredrag

Alle som har noget på hjertet som de gerne vil formidle og give videre til andre kan lære at holde et fantastisk og forvandlende foredrag. Her får du nogle gode tips til den første fase af dit arbejde med at lave et godt foredrag.

Gennem de sidste 3 år har jeg hørt utallige foredrag, analyseret over 100 og studeret nogle af verdens bedste sceneformidlere. De gode har helt tydeligt gjort et forarbejde som den gennemsnitlige foredragsholder aldrig tager sig tid til. Når du investerer tid i dette, gør du noget som vil få stor betydning for kvaliteten på dit foredrag.

På Awaken Your Audience seminaret og workshoppen Skriv dit forvandlende Foredrag er det lige præcis dette vi arbejder med. Jeg har også haft glæden af at give personlig coaching til mange fantastiske foredragsholdere. Og vi starter med det oversete forarbejde. Det er så nemt at hoppe over, men det gør den helt store forskel.

I denne artikel vil jeg derfor hjælpe dig som ikke ønsker at være en gennemsnitlig formidler – uanset om det er foredrag, seminarer, workshops eller kurser du holder. Jeg vil give dig 3 kritiske fejl som mange gør, og 3 gode strategier som få benytter. Hvis du undgår fejlene og prøver strategierne, vil du allerede være på vej til at blive en foredragsholder med autentisk gennemslagskraft. Hvis du bliver ved, kan du blive at findes blandt de store navne. Det er alt sammen op til dig!

 

FORBEREDELSE TIL BEDRE FOREDRAG

# Fejl 1

De fleste tænker sådan: “Hvilken viden har jeg, og hvordan kan jeg fremlægge det i en god struktur og rækkefølge.” Og så går man igang med sin viden. Ofte føler man at det er svært at få tid til alt man gerne vil sige. Når foredraget er færdigt disponeret, er der én ting man i hvert fald er sikker på – ingen skal gå hjem uden at de har lært noget (dvs. fået nogen ny viden). Dette er den logiske måde at starte på, men en utilstrækkelig og ofte direkte dårlig strategi.

# Bedre strategi 1

Stil dig selv spørgsmålene: Hvad mit publikums nød? Hvis mit publikum kunne få svar på kun 1 spørgsmål…Hvad er det ene spørgsmål som det ville gøre en verden til forskel for dem at få svar på? Se, nu har du skiftet fokus fra dig selv, til dem som du er kommet for. Dem som du ønsker at gøre en forskel for. I stedet for at fortælle dem så meget som muligt af alt det du ved, så forsøger du nu at give dem noget som de længes efter – naturligvis med udgangspunkt i dit område og den særlige viden du har. Nu serverer du ikke bare et tag-selv-bord af viden, men du kommer med relevante og anvendelige svar og løsninger.

“Dit publikum vil ikke huske alt de hørte, men de vil huske hvad de følte.” Viden er ikke særlig kostbar mere, men de gode svar i det rette øjeblik, er oplevelser vi skatter for resten af vores liv.

 

#Fejl 2

En anden ting man ofte bruger en del tanke-energi på, er ens performance. “Hvordan kan jeg brænde igennem?” Inderst inde ville man jo ønske at folk blev lidt imponeret over ens evner som formidler på scenen. Måske visualiserer man at man forfører og begejstrer publikum. Måske ser man sig selv stående og tage i mod hyldesten bagefter. Måske går man ikke så vidt, men der ligger alligevel en underliggende plan om at kunne lave en god ‘performance’. Problemet med denne strategi er, at så meget af ens fokus og energi kommer til at bruges på en selv, i stedet for på dem som det egentlig handler om: Publikum.

# Bedre strategi 2

Hvad ville der ske hvis du nu lagde al din energi i at forstå dit publikum og finde ud hvordan du kunne gi dem den aller bedste oplevelse? Og den aller bedste oplevelse er aldrig mødet med os og oplevelsen af vores performance på scenen, men det er mødet med sig selv, hvor man sidder som publikum. Hele din bevidsthed er nu på hvordan du kan være der for dem. Det kan mærkes.

“Vores job er ikke at imponere vores publikum, men at inspirere dem.”  Som publikum kan jeg være imponeret, men jeg kommer nok ikke til at ændre på så meget af den grund. Hvis vi vil gøre en forskel for publikum, må vi inspirere til handling. Et godt spørgsmål du kan stille dig selv, er dette: Hvad ønsker jeg at de skal gøre efter mit foredrag? De fleste foredragsholdere har aldrig spurgt sig selv om dette. Når du er bevidst om det, kan du hjælpe og inspirere dem til handling. Og formår du at skabe den impuls der forårsager handling, så har du allerede hjulpet dem til det første skridt mod forvandling.

 

# Fejl 3

De fleste foredragsholdere er ubevidste om at der findes flere lag at kommunikere budskabet ud på. Den der har megen viden, vil f.eks. ofte køre på med detaljerig viden og meget konkrete tips. Typiske historiefortællere vil ofte udelukkende koncentrere sig om sine historier og om at fortælle med indlevelse. Og foredragsholdere der er mere filosofisk anlagt, kan kredse omkring abstrakte ideer og temaer gennem hele foredraget. Denne fejl gør at foredraget bliver endimensionelt. Man kunne nå så meget dybere og løfte dem så meget højere ved at være opmærksom på de forskellige lag i sin formidling.

# Bedre strategi 3

Et godt foredrag har relevant og anvendelig viden, gerne ny viden. Men det er meget mere. Et godt foredrag er også en emotionel rejse for dit publikum. Rigtigt gode foredragsholdere tager publikum med på en emotionel rejse der rent grafisk ligner sinuskurve. I mødet med en ‘transformational teacher’, vil man også opleve at der vækkes noget indeni. Kan du gi dem det hele?

Inspirer dem intellektuelt.
Engager dem emotionelt.
Væk dem spirituelt.

Måske vil de bagefter mærke at der er et før og et efter at de hørte dig. Ting er anderledes nu. De ved hvad de kan og hvad de skal gøre. De har fået lyst til at gøre det. Og vigtigst, de har også fundet styrken til at gøre det. Det kan du ikke give dem ved kun at servere viden og strategier. Du kan heller ikke gøre det ved kun at fortælle historier. Men når din formidling møder dem på disse forskellige plan, er muligheden til stede.

 

TIL SLUT:

Jeg håber du vil forsøge disse strategier. Det vil betyde så meget for dit publikum. Ja, det kan faktisk være med til at skabe forvandling. Alt for mange formidlere tager hverken sit publikum eller sig selv alvorligt. Og derfor når de heller ikke rigtigt ind der hvor den store forskel sker – i hjertet. Jeg ønsker at du skal kunne ramme dem, røre dem og løfte dem! Og du kan gøre det. Blot det at du læser disse ord, viser at du går længere end mange andre. Der er mange mennesker rundt omkring i vores land og andre lande som længes efter at blive inspireret af én som dig. Jeg håber det bliver dig de møder, og jeg håber de får møde dig som en stærk og forvandlende formidler. Gå for det!

 

 

Fra Forventning til Forvandling

FORVANDLENDE FOREDRAG

Sådan skaber du et transformerende foredrag.

Del 1.

Du har sikkert lige som jeg, oplevet forskellige foredrag. Nogle af oplevelserne har du glemt, nogle står ganske klart i din erindring, og måske er der også et foredrag, som på en eller anden måde forandrede dit liv.

I denne artikel vil jeg skrive om transformerende foredrag – eller forvandlende foredrag. Hvis du er foredragsholder, er det det ultimative mål for dig. For publikum er det de kosteligste oplevelser.

Screen Shot 2014-06-27 at 12.06.27Da jeg for nogle år siden begynte at holde foredrag, besluttede jeg mig for at finde ud hvordan de bedste foredragsholdere gjorde tingene. Jeg studerede og analyserede over hundrede danske og internationale foredrag. Hvor andre sad og noterede på foredragene, sad jeg og krydsede af på skeamer jeg havde opfundet. Jeg kunne se spændende mønstre på hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Altid kunne man finde mig ca midt i salen helt ude til siden. Så kunne jeg både se foredragsholderen, og hvordan publikum modtog det der foregik på scenen. Jeg lærte uendeligt mange ting.

Senere mødte jeg nogle af de ypperste transformerende og spirituelle lærere. Jeg forstod at foredrag ikke blot kunne inspirere og motivere mennesker, men også har potentiale til at forvandle.

Formidlerens dharma.
Vi har alle vores opgave som formidler og som foredragsholder – og vi er alle på vej. De fineste, saftige, farvestrålende og livgivende appelsiner var en gang kun var et frø som lå nede i mørk jord. Senere blev det en lille spire, så et lille træ, så et voksent træ og til sidst kom der fantastiske frugter frem på dets grene.

Det samme kunne være din vej. Du mærkede ‘kaldet’ til at være foredragsholder. Det er frøet. Uanset hvor du er i din udvikling, ligger der så stort et potentiale i dig. Når du kan mærke lyst til at strække dig ud mod noget mere og større, så er det fordi det er det er noget som ligger i dit foredrags-DNA. Det er din dharma – din livsopgave – som kalder på dig.

Kan alle komme til at holde transformerende foredrag?
Ja, hvis det ligger i dig. Hvordan kan du så vide det? Hvis du er tiltrukket af det, så ved du at det er dig. Hvis du mærker at din sjæl kommer i svingninger når du tænker på det. Du mærker den rene jublende glæde og en længsel efter at kunne formidle ord som forandrer livet for dem som hører dig. Hvis du har det sådan, behøver du ikke være i tvivl mere. Det er en del af dit potentiale.

I et forvandlende foredrag tager du publikum med på en rejse som i sidste ende kan få konkret betydning for deres liv.

Du er deres vejsviser og leder på rejsen. I mødet med dig får de klarhed og håb, og kontakt med sin egen styrke.

Stimuler dem intellektuelt!
De fleste foredragsholdere fokuserer mest på den intellektuelle del. Næsten al forberedelse handler om at få givet mest mulig viden og få den forklaret på en god måde. Det er ikke en dårlig intention. Ny viden er en vigtig del af et foredrag. Det er bare ikke nok. Aldrig nogensinde før har vi haft så nem tilgang til alverdens viden. Du har det hele i din lomme. En diskussion og pludselig sidder en med sin smartphone og googler hvem der har ret. Viden er simpelthen ikke så værdifuldt i sig selv som det en gang var. Vi hører, ser og læser så meget ny viden, nye undersøgelser og statistikker og vi bliver lidt immune for dem.

Hvor tit har du ikke hørt om noget du kunne spise som kunne forlænge din levealder med flere år eller gøre din helse meget bedre – og alligevel har du ikke ændret på noget?

Viden i sig selv er ofte ikke nok til at forandre vores liv.

Pointen er dog ikke at det er unødvendig i et foredrag. Tvert i mod. I nogle sammenhænge er det selvfølgelig en meget vigtig del af foredraget. Dog tager det ofte for meget fokus i forberedelserne til foredraget. Ny viden er blot én lille del i et succesfuldt foredrag.

Engager dem emotionelt!
Alle sportstrænere ved, at skal man få ordentlig gang i noget, er det ikke nok at fortælle hvordan ting skal gøres. Der må et emotionelt engagement til.

Dine historier, eksempler og ikke mindst din evne til at perspektivere din viden, kan åbne op for helt nye rum i dit publikum. De kan se at det du taler om bliver betydningsfuldt for deres liv.

Den nye viden er ikke mere kun en intellektuel øvelse – de bliver engageret i dette nye som de hører. Noget indeni blev vækket. Dygtige motivatorer og inspiratorer har forstået denne del er en naturlig og og betyningsfuld drivkraft i menneskers liv. Når de lægger denne dimension til i sin formidling, rykker de også op en division som foredragsholdere.

Væk dem spirituelt!
Virkelig transformation foregår hverken når man bliver stimuleret intellektuelt eller engageret emotionelt. Nogle mennesker formår at tale til de dybere lag i vores bevidsthed, så der sker en stor forvandling. Man oplever dem, og man går hjem forvandlet. Ting som før var umulige, er nu blevet mulige. Det som var tungt, er nærmest taget væk. Det er en transcenderende oplevelse. Man er ikke bare blevet inspireret, men man kan mærke at der er sket noget indeni. Det er de største oplevelser man kan ha i mødet med en formidler. Hvor man på det intellektuelle og emotionelle plan kan forberede og planlægge sin formidling, er det anderledes her.

Hvis du ønsker at blive en formidler som kan vække spirituelt, så er det graden af det indre arbejde som har den største betydning.

Dybden i det indre arbejdet og dit nærvær sammen med publikum muliggør denne transcenderende oplevelse. Kombinerer du dette med en god forståelse af formidling, så kan du give dit publikum de største gaver.

*   *   *   *   *

Vil du lære mere? Her er kurser og forløb for foredragsholdere og formidlere som vil tage det næste skridt:

Skriv dit Forvandlende Foredrag i Århus
Skriv dit Forvandlende Foredrag i København

4-Day Deep Work i Alicante

Flere: Alle events

 

Læs også: Forvandlende Foredrag 2 – de 6 vigtige faser i foredraget

Nærvær og formidling

Som formidler er det intet der slår din evne til at være ‘grounded’ og nærværende. Når du er i kontakt med dig selv, vil dit publikum kunne mærke dig. Og så vil de kunne mærke sig selv.

Find barnet frem igen! Det tager ikke sig selv så højtideligt. Det er i nuet, hvor al inspiration, åbenhed, glæde og leg findes.

Du bliver autentisk og dit publikum elsker det.