Forvandlende Foredrag, del 2

FORVANDLENDE FOREDRAG 2

Forstå de 6 vigtige faser i dit foredrag

Den første vej: Vidensformidling

Af alle de foredrag som afholdes hver dag, vil det store flertal være vidensformidling. En ekspert formidler sin unikke viden. Jo mere intellektuelt indhold han kan dele i sit foredrag, jo bedre fornemmelse har han. Mange i publikum kan også lide vidensforedrag. Hvem vil ikke lære mere? Ny viden kan give nye perspektiver, og er aldrig negativt. Dog betyder ny viden som bekendt ikke at der nødvendigvis sker så meget nyt i ens virksomhed eller i ens liv.

Hvis man som formidler brænder for at gøre en forskel, vil vidensformidling aldrig være tilstrækkeligt. Det kan endog være frustrerende at se folk drøfte den nye viden, og måske ovenikøbet flotte sig lidt med den, men ikke have interesse af at handle på den i praksis.

Selv om det at fokusere på at give mest mulig ny viden er en ganske almindelig vej, så findes der en også en anden vej. Den anden vej har som mål at den nye viden fører til forandring og forvandling, og formidleren her forstår at det kræver langt mere end blot en vidensdeling.

Den anden vej: Formidling der skaber forvandling.

Alle som kalder sig motivatorer eller inspiratorer har det fælles mål at være en bidragsyder i en proces mod forandring eller forvandling. I mødet er de bevidste om at deres viden kan forvandle, og de er også meget bevidste om at der må et personlig engagement til før noget vil ske. De inspirerer publikum intellektuelt og de engagerer dem emotionelt gennem deres foredrag.

På den anden vej, tages publikum med på en rejse mod noget ukendt, der helt alligevel helt konkret kan forandre deres liv. Denne rejse har fem faser, og den formidler som forstår disse fem faser, vil være den bedste guide og inspirator for sit publikum.

Fase 1: Publikums forventning

Steinar Expert Summit copySå sidder de der, dit publikum. Nogle har ventet i flere dage, andre har ikke nået at tænke så meget på det. Men nu er de klar. Det er dig de venter på. Fælles for dem alle sammen, er at de har en eller anden form for forventning til hvad de skal opleve.

Nogle foredragsholdere bliver nervøse og usikre når de tænker på publikums forventninger til dem. Måske bliver du introduceret af en enthusiastisk konferencier. Hun præsenterer dig med stor begejstring og fortæller publikum at de kan vente både det ene og det andet. Et øjeblik kan du føle presset øge endnu mere. Kan du nå at indfri forventningerne?

I virkeligheden er det ikke publikums forventninger det handler om. Nedenunder deres forventninger ligger der noget andet. Noget der er meget vigtigere for dig. I dette dybere lag hos publikum finder du en længsel, en nød, et behov – noget som man ikke en gang nødvendigvis er bevidst om eller har erkendt som et behov. Vi har det alle sammen. Det er livsområder hvor vi så gerne vil vokse, udvikle os og træde i karakter.

Når du kan se dette, ser du også bagom forventningen. Du ser længere. I det øjeblik sker der noget særligt. Du går fra at skulle lave en performance for at tilfredsstille og imponere publikum, til at blive en der er der for dem på et helt andet plan. Du er seeren som qua din indsigt og efaring er der for at hjælpe dem til at se mere. Deres forventning er ikke et pres mere. Du ser videre.

Måske har de hørt meget om dig. Du er dygtig, du er underholdende, du er inspirerende osv. De har derfor gode forventninger til mødet med dig. Men du overrasker. I mødet med dig får de også et møde med sig selv.

Når du er færdig, er din succes ikke mere at de har fået indfriet forventningerne i mødet med dig, men at de er blevet forvandlet i mødet med sig selv.

Fase 2: Publikums opmærksomhed.

Skal vores foredrag kunne hjælpe nogen til forandring, er vi naturligvis nødt til at have publikums opmærksomhed undervejs. Mange foredragsholderne bruger mange lange minutter til at fortælle om sig selv – af og til er det næsten som om man skal trækkes igennem foredragsholderens resumé før de kommer til sagen. Det er nok fordi man ønsker at bygge troværdighed, men hvad hjælper det hvis publikum mister opmærksomheden?

Venlighed
I den allerførste del af dit foredrag er det to ting som fungerer godt. Det første er at møde publikum med venlighed og glæde. Alle kan lide mennesker der viser naturlig og oprigtig glæde og venlighed.

Vis din begejstring og taknemlighed over at få mulighed til at møde dit publikum og dele dit budskab med dem.

Humor
Mange foredragsholdere bruger en del tid på at indlære jokes, såkaldte icebreakers. Det kan naturligvis bidrage til en god start. John Gray, forfatter af Mænd er fra Mars, Kvinder er fra Venus, er en international topspeaker, og kendt for at at holde foredrag med meget latter og smil. Da jeg spurgte ham om hvad hans hemmelighed var, svarede han:

”Mange speakers forsøger at være sjove på scenen. Jeg har det sjovt på scenen.”

Drama
En anden måde at få opmærksomeden på, kan være den mere dramatiske. Du kommer syngende ind på scenen, går lige i gang med en historie, kaster dem ud i en øvelse osv. De forventer måske en ‘blød’ start, men du tager dem direkte ind i oplevelsen fra første sekund. Denne tilgang vil sikre dig fuld opmærksomhed fra starten af. Din udfordring er så at den også kræver at du kan følge op udover i foredraget, og at du ikke lader dig ryste hvis publikum responderer anderledes end du havde forestillet dig.

Perspektiver betydningen
En anden ting mange bruger for lidt tid på i den første del af sit foredrag, er at perspektivere hvilken betydning foredragets ideer og strategier kan have for publikum. De går bare lige i gang med den nye viden og de nye løsninger. Men hvor der ikke er erkendt et behov for viden og løsninger, er det meningsløst at servere dem. Det bliver som ordsproget siger: at kaste perler for svin. Bortkastet indsats.

Som den ekspert du er, kan du jo se hvilken forskel dine indsigter kan gøre for publikum. Vis dem dette. Perspektiver og aktualiser dit tema for dit publikum. Lige pludselig opstår der en erkendelse af at det kan gøre noget for dem. NU er dine løsninger og strategier ønsket. Værs’go, server dem! Det er en kunst at gøre dette, men når du lykkes, har du dit publikums opmærksomhed.

Fase 3: Publikum får tillid:
Der er ofte mange som taler om det samme emne som du taler om. Du er måske heller ikke den mest profilerede ekspert. Hvorfor skal de lytte og lære af dig?

Her begår mange speakers en kardinalfejl. De presenterer sit CV. De får en slide op på væggen med alt de har gjort og opnået. Men ærligt, er det egentlig noget som giver connection til publikum? Måske er det imponerende, men hvad fortæller det om dig som person?

Som formidler, er din opgave ikke at imponere publikum, men at inspirere dem.

Skal du hjælpe mennesker, handler det både om tillid til din kompetence og tillid til dig som menneske. Her er hvad du kunne vælge at gøre i stedet for at liste op alle dine ‘achievements’.

I stedet for at komme med en lang opremsning af det du har gjort og opnået, skulle du forsøge at finde et vendepunkt i dit liv. En oplevelse hvor du fik et nyt perspektiv – et aha øjeblik – som ændrede din kurs i livet. Et vendepunkt som har haft afgørende påvirkning på dig og som har gjort at du er hvor du er, eller ved hvad du ved i dag. Det vil ofte være meget relevant og inspirerende for dit publikum. De er måske selv ved et valg og et potentielt vendepunkt.

Din historie og dine senere successer kan nu inspirere på en helt anden måde. Lær hvordan du formidler dine signaturhistorier på en medrivende måde, og du vil connecte personligt med dem på et helt nyt niveau. De vil nu mærke dig, dit engagement, din kamp og din sejr. De forstår nu hvorfor du brænder for det du taler om. De forstår også både din kompetence og din indlevelse og evne til at forstå deres situation.

Fase 4: Publikums overgivelse

Nu har du opmærksomhed fra dit publikum. De ser at det er relevant og betydningsfuldt for deres liv. Nu giver det mening for dem. De har også tillid til dig som formidler, ekspert og medmenneske.

På et eller andet tidspunkt i dit foredrag, sker det fantastiske at publikum vælger at åbne sit hjerte helt og overgive sig til det du taler om. Det er ikke nødvendigvis et bevidst valg og øjeblik, men en tilstand af erkendelse kombineret med en åbenhed ovenfor det du siger. De er klar til dine løsninger.

Ære deres intentioner
Vi bør altid møde publikum med et urokkelig positivt udgangspunkt. Det er jo en grund til at de kommet for at høre, og det er vi både bevidste om og taknemlige for. Med den indstilling kan man også ære deres positive intentioner. Det er din lille påmindelse til dem om hvorfor de er der. I stedet for at du taler ned til dem (her-er-hvorfor-du-altid-mislykkes-metoden), er du en ven som opflammer den gnist, den intention, de har i sig.

Herfra er det ikke lang vej til overgivelsen. I det øjeblik, er de endelig klare til forvandling.

Fase 5: Publikums beslutning.

Uanset hvor gode løsninger og strategier vi har og hvor meget publikum overgiver sig til dit budskab, vil de altid møde en gammel uven. Frygten.

”Det er fantastisk, og jeg ser det fungerer. Men jeg er ikke så sikker på om jeg kan gøre det…” Det er naturligvis ikke nok at være begejstret for de nye ideer. Begejstring flytter ikke noget alene. Beslutning er det allerførste virkelige skridt mod forvandling. Det du har delt nu rækker længere end de umiddelbart kan se. Det lyder godt og det virker overbevisende. Med din erfaring ved du at det virker når det omsættes i handling, men dit publikum ved det ikke endnu. De kan foreløbig kun tro det.

Måske har de forsøgt andre strategier, men ikke rigtig fået de resultater de ønsker. Det kan være alverdens grunde til at de ikke har klaret det. Frygten for igen at fejle udfordrer nu deres tro, og tvivlen kommer op i dem. For de fleste mennesker er frygten for at fejle en meget stor frygt. Hvis man fejler er risikoen også stor for at det kan gå ud over ens anseelse hos andre. Uanset om det er en stor omvæltning eller en lille forandring vi står ovenfor, vil tvivlen og frygten ofte stikke hovedet frem. En af formidlerens fornemste opgaver er derfor at hjælpe sit publikum gennem denne frygt.

Ær deres karakter
Som en god formidler, er du også en seer. Ofte har du mere tro på publikum end de selv har. Når du taler til publikum, taler du aldrig ned til dem. Du ærer dit publikums intentioner og karakterstyrke.

Når du ser deres karakter, vil det også være nemmere for dem at genfinde kontakten til sin indre styrke.

Du har også set så mange forunderlige historier hvor nogen mod de menneskelige odds alligevel opnår fantastiske ting. En god ide kan være at dele en sådan inspirerende historie i dit foredrag. Den viser at hvis andre kan, så kan de også. De får dermed en styrket tro på at de faktisk kan få success med den nye viden.

Har du kommet så langt, vil du se at dit publikum er helt klar for at opnå nye resultater gennem dine ideer. Nu skal du blot have den sidste vigtige del med…

Fase 5: Publikum handler

Uden handling, vil der aldrig ske en forvandling. Vi kan ikke holde vores publikum i hånden hele vejen efter foredraget. Men vi kan inspirere til at gøre noget. Kan du formå det, kan dit foredrag i virkeligheden ende med at blive et vendepunkt for dit publikum.

Jeg har set foredragsholdere bruge den sidste del af foredraget på at argumentere hvorfor deres ideer er smarte. Jeg har set foredragsholdere bruge den sidste del på at fortælle om sig selv for at overbevise både publikum og sig selv om at man har noget at have det i.

En meget bedre strategi er at bruge den sidste del på at inspirere publikum til handling. Nu er de jo der at de har gået fra at have en forventning, til at overgive sig og tage en beslutning om at gøre noget ved det. Men hvor mange af os har ikke taget en beslutning og så aldrig fået gjort noget som helst? Kan du få dem til at tage blot et lille skridt i handling, vil de også opleve en lille effekt af det du har talt om. Nu er det ikke blot tro, men erfaring. Det kan være lige præcis det som giver mersmag. Det bliver et vendepunkt og en helt ny start.

Handling skaber forvandling.

En 10 dages handlingsplan på slutningen af et foredrag er det yderst få som vil være klar til at gå i gang med. Et enkelt lille skridt vil ofte være nok efter et foredrag. Oplever de effekten, vil de have mere. De vil købe din bog, komme til dit kursus eller hyre dig som mentor. Hvad er det første lille skridt de kan tage – den første lille handling mod forvandling?

Der er også en tredje vej… (Coming soon)

Vil du lære mere? Læs om seminaret Awaken Your Audience – the Art of Heart Power Speaking