Skab fantastiske foredragsøvelser

SKAB FANTASTISKE FOREDRAGSØVELSER

5 vigtige grunde til at have øvelser med i foredraget

 

 1. Ikke alle lærer bedst ved kun at se og lytte. Nogle har en stærk visuel opfattelsesevne, andre er mere audiotive og enkelte opfatter og lærer bedst når de udover lyd og det visuelle også får brugt følesansen. Deres kinestetiske side, er deres primære modtagerapparat. Øvelser giver folk mulighed til at involvere hele kroppen og dermed også flere sanser.
 2. Fysiske øvelser er en god mulighed til at få lidt mere energi i kroppen efter at man har siddet stille. Undervurder aldri effekten af 2 min, hvor man får mulighed til strække benene et øjeblik.
 3. Øvelser kan give dig en naturlig mulighed til at holde en lille pause. Måske til en tiltrængt tissepause, til at kigge i dine notater eller blot et øjeblik hvor du kan nå at tage nogle dybe vejrtrækninger og genfinde din grounding.
 4. Øvelser der involverer andre, er en perfekt mulighed til at få folk til at møde hinanden. Når det gøres på den rigtige måde, vil deltagerne sænke skuldrene og åbne sig for hinanden. En af de største rigdomme i et foredrag er at møde andre fantastiske mennesker. Hvis alle sidder i 60 min og kigger frem mod scenen, vil de måske også gå ud igen,uden at de kommer i kontakt med andre. Øvelser er det bedste middel til at skabe en hjertelig, tryg og åben atmosfære i lokalet. Folk kan til og med huske et dårligt foredrag, som en god oplevelse hvis de har knyttet kontakt med spændende mennesker undervejs!
 5. Øvelser kan give dit publikum store aha moments. Ved gode øvelser giver du deltagerne mulighed til at opleve på kroppen hvad dit budskab kan gøre. Èn ting er at sidde og høre det eller se det på en slide. En helt anden ting er at opleve effekten på kroppen. Øvelser er med til at legemliggøre det du taler om. Mange vil tage det med hjem og bruge øvelsen eller dele af den som en praksis i sin dagligdag. Når en foredragsholder siger at han ikke vil bruge tiden på øvelser, men hellere vil give maksimal værdi, er det fordi han ikke har forstået hvilken enorm værdi øvelser kan have for publikum.

5 tips til gode og effektive øvelser:

 1. Vælg øvelser der er relevante for dit tema.
  Øvelsen understreger, perspektiverer og legemliggør hvad du vil have frem i den aktuelle del af dit foredrag. Hver eneste øvelse må laves med en bevidst intention. Som minimum må øvelsen pege i den retning du peger – også om det kun er en såkaldt icebreaker.Øvelsen skal, ligesom en historie eller et eksempel, altid understøtte en pointe eller et budskab i dit foredrag.
 2. Tænk på hvilken tilstand (energi) du ønsker publikum skal have.
  Er det nu du vil have løftet energien i salen eller er det nu du vil have en mindful ro over publikum? Vælg både tidspunktet og hvilken type øvelse du skal lave i forhold til hvilken fysisk eller mental tilstand du ønsker at publikum skal have. En god øvelse på det forkerte tidspunkt, kan ødelægge så meget for dig. En god øvelse på det rigtige tidspunkt kan multiplicere effekten af din formidling med mange gange.
 3. Gør øvelserne til dine egne.
  Hvis du har oplevet en anden speaker og synes hun havde en fantastisk øvelse, kan du få lyst til at bruge den i dit eget foredrag. Det er ikke noget galt i at gøre det. Hun har måske selv lånt af andre. Det du derimod skal gøre, er at reflektere over hvad der skabte effekten. Var det øvelsen i sig selv? Var det måske foredragsholderens evne til at engagere publikum til at deltage helhjertet i øvelsen? Eller var det fordi den var i samsvar og flow med budskabet i foredraget?Uanset svar, bør det første krav være at øvelsen er relevant for det du vil med dit foredrag. Derefter bør du udfordre dig selv til at gøre øvelsen personlig for dig. Selv om du er inspireret af andre, kan du eje øvelsen. Når dit publikum skal gøre den, vil de opleve det som om det er første gang de gør den, også selv om de har gjort den med andre undervisere.
 4. Ønsker du høj energi? Hold folk inde i salen, stående og med musik til.
  Mange foredragsholdere har øvelser hvor man skal dele et eller andet med en sidemand eller i små grupper. Af og til ser jeg folk gå ud af salen fordi man der bedre kan tale stille og rolig sammen. Det er kun en god idé hvis du ønsker at folk skal tale stille sammen. Desuden er det svært at komme i gang igen bagefter fordi man skal ud og hente folk ind igen. Ønsker du en god og høj energi, så skal du holde dem inde.Få dem også til at gøre øvelsen stående i stedet for at de sidder og snakker. Nu har folk strukket på benene og klappet i hænderne og kroppen har dermed fået lidt bedre blodcirkulation for et øjeblik.Spil passende musik til øvelsen. Sørg for at volumet er akkurat lige så højt at man må hæve stemmen, men ikke så højt at det ødelægger muligheden for at tale sammen hvis man bruger lidt stemme. Jeg gør det tit og oplever også tit at folk kommer op til mig og beder mig om at slukke for musikken da de ikke kan høre noget. Jeg smiler til dem og beder dem gå tættere sammen og tale højere. Musikken gør nemlig oftest at de fleste helt automatisk går tættere på hinanden og bruger mere af sin krop når de taler. De bruger tydelig ansigtsmimik og et større kropssprog for at forklare. Det hele skaber masse energi i kroppen og i rummet.Forestil dig at bede folk gå sammen tre og tre og dele sin største passion – og så bliver de siddende rundt omkring i huset og tale lavmælt om det de brænder mest for i livet. Bagefter pusler de passionerede stille tilbage til salen…Denne lille bevidshed omkring hvordan og hvor folk gør sine øvelser, kan gøre en stor forskel for dig.
 5. Brug tid på at FRAME øvelserne
  Mange spørger mig hvordan jeg kan få alle i publikum til at være så helhjertet med i øvelserne. Svaret er at jeg bruger meget mere tid end de allerfleste formidlere på at frame mine øvelser. Det kan du også gøre, og effekten er til tider enorm.For det første må du bruge tid på at frame betydningen og meningen med det du skal gøre. Du skal ikke konkludere oplevelsen endnu, men brug tid på at få folk tunet ind på den oplevelse du skal give dem.
  Den næste som er endnu mere betydningsfuldt, er at du framer hvad de får igen for at gøre den helhjertet. Du taler om det som en invitation til at deltage helhjertet, ikke som et krav. Vis forståelse for at man kan have reservationer, og led dem ind på gevinsten ved at give slip på reservationerne. Selvironi omkring egne tidligere fordomme eller reservationer kan være med til at løsne op.Der er øvelser hvor hensigten er at smide folk direkte ud i den, og så skal du ikke bruge tid på at frame dem. For de allerfleste er tilfællet dog at lidt mere tid på framing af øvelsen, giver meget bedre deltagelse og udbytte.
  Ønsker du en særlig afslutning, som en god high five, en stor applaus eller en kram osv, må du også bruge tid på at inspirere dem til at gøre dette ordentlig.God framing før øvelsen, kan føre til at du laver øvelser som bliver højdepunkter i dit foredrag!